Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Życzenia Wielkanocne

Data publikacji: 2021-03-30

Życzenia świąteczne

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Data publikacji: 2021-02-03

pomoc-zywnociowa

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2020 – sierpień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Koninie  [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa wielkopolskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,27 kg w tym:

NAZWA ARTYKUŁU

ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)

ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 

4

1

4,00

BURACZKI WIÓRKI 

4

0,35

1,40

FASOLKA PO BRETOŃSKU 

3

0,5

1,50

HERBATNIKI MAŚLANE 

2

0,2

0,40

GROSZEK Z MARCHEWKĄ 

8

0,4

3,20

MUS JABŁKOWY 

2

0,72

1,44

KASZA JĘCZMIENNA 

3

0,5

1,50

KONCENTRAT POMIDOROWY 

7

0,16

1,12

MAKARON JAJECZNY  

10

0,5

5,00

MLEKO UHT 

7

1

7,00

OLEJ RZEPAKOWY 

4

1

4

PASZTET DROBIOWY 

2

0,16

0,32

PŁATKI OWSIANE 

2

0,5

1,00

POWIDŁA ŚLIWKOWE 

5

0,3

1,50

FILET W OLEJU 

7

0,17

1,19

RYŻ BIAŁY 

2

1

2,00

SER PODPUSZCZKOWY 

4

0,4

1,60

SZYNKA DROBIOWA 

8

0,3

2,40

SZYNKA WIEPRZOWA 

4

0,3

1,20

MIÓD NEKTAROWY 

1

0,5

0,50

Czytaj całość publikacji "POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020"

Audiobooki

Data publikacji: 2021-01-27

W imieniu Fundacji Edukacji Nowoczesnej mamy ogromną przyjemność poinformować o realizowanym przez nas projekcie „Książka dla każdego” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu powstają adaptacje książek w formacie DAISY przyjaznym dla osób niewidomych i niedowidzących, które do tej pory były dostępne wyłącznie w formie papierowej. Lista książek jest sukcesywnie uzupełniania o nowe pozycje.

Publikacje może pobrać każda osoba posiadająca ważny dokument poświadczający niepełnosprawność narządu wzroku. Wszyscy chętni do pobrania książek będą weryfikowani pod względem ważności posiadanych orzeczeń. Osoby prawidłowo zweryfikowane w ramach poprzednich naszych projektów, mogą korzystać z dotychczasowych loginów i haseł.

 

Czytaj całość publikacji "Audiobooki"

audioobooki

Świadczenie Wychowawcze 500+

Data publikacji: 2021-01-27

Plakat

Świadczenie wychowawcze 500+

Data publikacji: 2021-01-27

Plakat 1

Świadczenie wychowawcze 500+

Data publikacji: 2021-01-27

Plakat 2

Boże Narodzenie 2020

Data publikacji: 2020-12-16

Życzenia świąteczne

Zmiana kryterium dochodowego do podprogramu POPŻ 2020

Data publikacji: 2020-11-26


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, informuje o zmianie kryterium dochodowego do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Czytaj całość publikacji "Zmiana kryterium dochodowego do podprogramu POPŻ 2020"

Załączniki:

 1. Zmiana kryterium dochodowego do programu POPŻ (plik pdf 50KB)

Informacja o przyznaniu grantu w ramach Projektu STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

Data publikacji: 2020-11-25

Grant

Data publikacji: 2020-11-25

Grant

Czytaj całość publikacji "Grant"

Grant

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data publikacji: 2020-11-02Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii uprzejmie informuje, że osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podprogram 2020, proszone są o zgłaszanie się w terminie od dnia 02.11.2020 do 30.11.2020 roku (telefonicznie) do pracowników socjalnych w celu ustalenia dochodów do skierowania. Uwaga: dochody osoby lub rodziny za m-c październik 2020r.

Kontakt telefoniczny:

627631080 - GOPS

Czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

Program Wspieraj Seniora

Data publikacji: 2020-10-26Program adresowany dla osób w wieku 70 lat i więcej, które podczas epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Realizacja programu polega w szczególności na dostarczeniu Seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11, gdzie zgłasza prośbę o pomoc.
Pracownik kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która polegać ma na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby.
Koszty zakupów pokrywa Senior.  Program Wspieraj Seniora

Program Wspieraj Seniora - wolontariusze

Data publikacji: 2020-10-26

Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów mogą zgłosić się przez Internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy.

POPŻ PODPROGRAM 2019 - efekty

Data publikacji: 2020-10-15

Czytaj całość publikacji " POPŻ PODPROGRAM 2019 - efekty"


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...