Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

Rekrutacja do klubów dziecięcych w Gminie Ceków - Kolonia

Data publikacji: 2020-08-19
Czytaj całość publikacji "Rekrutacja do klubów dziecięcych w Gminie Ceków - Kolonia "

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy (plik doc 91KB)
 2. Karta zgłoszenia dziecka do klubu dziecięcego nr 2 w Kamieniu (plik docx 57KB)
 3. Oświadczenie o pozostaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy z uwagi opieki nad dzieckiem do 3 lat (plik docx 56KB)
 4. Oświadczenie uczestnika projektu. (plik doc 82KB)
 5. Regulamin projektu. (plik doc 98KB)
 6. Regulamin rekrutacji. (plik doc 84KB)
 7. Karta zgłoszenia dziecka do klubu dziecięcego nr 1 w Cekowie - Kolonii (plik docx 53KB)

Akademia Małego Rolkarza w Gminie Ceków-Kolonia

Data publikacji: 2020-07-02


Pragniemy poinformować że od 13 lipca rusza Akademia Małego Rolkarza w Gminie Ceków-Kolonia

Czytaj całość publikacji "Akademia Małego Rolkarza w Gminie Ceków-Kolonia"

#AKTYWATOR WLKP - Wsparcie Integracji Migrantów w Województwie Wielkopolskim

Data publikacji: 2020-06-30

Poznański Ośrodek Integracji - POINT to nowy, ważny adres na mapie Poznania. Jego misją jest kompleksowa obsługa cudzoziemców. W POINT, od poniedziałku do soboty, odbywają się zajęcia dla migrantów. Zapraszamy do udziału w szkoleniach, nauce języka polskiego oraz do skorzystania z porad prawnych i zawodowych. Wszystkie działania realizują doświadczeni w działaniach na rzecz migrantów pracownicy Migrant Info Point (MIP). Punkt został uruchomiony w ramach projektu #AKTYWATOR WLKP- wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim, który współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Azylu, Migracji i Integracji i Miasto Poznań, a realizowany przez Międzynarodową Organizację do spraw Migracji, Miasto Poznań i Fundację Centrum Badań Migracyjnych.
W ramach działań POINT cudzoziemcy mogą uzyskać wsparcie w codziennym funkcjonowaniu - w środowisku szkolnym, miejscu pracy i zamieszkania. POINT to także miejsce w którym realizowane są działania adresowane do społeczności przyjmującej migrantów na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest integracja.
W ramach projektu rozpoczęła swoją działalność infolinia dla migrantów - Migrant.Info. Od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 17:00, pod numerem telefonu 22 490 20 44 migranci w swoich ojczystych językach mogą uzyskać informacje na tematy ich interesujące - począwszy od formalno-prawnych zagadnień związanych z pobytem w Polsce, podjęciem pracy, czy dostępem do opieki medycznej, społecznej oraz edukacji.
Zapraszamy do kontaktu, a także odwiedzenia strony www.migrant.info.pl.
Realizatorem projektu jest Miasto Poznań, Migrant Info Point (MIP) oraz Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM).

Czytaj całość publikacji "#AKTYWATOR WLKP - Wsparcie Integracji Migrantów w Województwie Wielkopolskim"

Dobry Start Świadczenia Rodzinne Fundusz Alimentacyjny 2020/2021

Data publikacji: 2020-06-30

Czytaj całość publikacji "Dobry Start Świadczenia Rodzinne Fundusz Alimentacyjny 2020/2021"

Wielkopolska infolinia wsparcia - KRYZYS

Data publikacji: 2020-05-08

Wielkopolska infolinia wsparcia - PRZEMOC

Data publikacji: 2020-05-08

Wielkopolska infolinia wsparcia - SENIORZY

Data publikacji: 2020-05-08

Aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.

Data publikacji: 2020-04-28Czytaj całość publikacji "Aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19."

Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych w czasie pandemii koronawirusa.

Data publikacji: 2020-04-20

Czytaj całość publikacji "Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych w czasie pandemii koronawirusa."

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu oferuje pomoc terapeutyczną.

Data publikacji: 2020-04-20

Czytaj całość publikacji " Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu oferuje pomoc terapeutyczną."

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019

Data publikacji: 2020-03-04

Czytaj całość publikacji "PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019"

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Data publikacji: 2020-03-04

Czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym."

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii poszukuje osób posiadających uprawnienia do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, wymagających opieki w ich miejscu zamieszkania.

Data publikacji: 2020-02-28

Czytaj całość publikacji "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii poszukuje osób posiadających uprawnienia do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, wymagających opieki w ich miejscu zamieszkania. "

Termin Wydawania Żywności

Data publikacji: 2020-02-17

Czytaj całość publikacji "Termin Wydawania Żywności "

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Data publikacji: 2020-01-16

Czytaj całość publikacji "PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020"

Boże Narodzenie 2019

Data publikacji: 2019-12-20

Pomoc dla Julii

Data publikacji: 2019-10-24

Informacja o opóźnieniu rozpoczęcia POPŻ Program 2019

Data publikacji: 2019-09-02

Załączniki:

 1. Informacja o opóźnieniu rozpoczęcia POPŻ Program 2019 (plik docx 56KB)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 Czas trwania : sierpień 2019 roku - czerwiec 2020 roku

Data publikacji: 2019-07-23Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii uprzejmie informuje, że osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019 proszone są o zgłaszanie się w terminie od dnia 01.08.2019 do 14.08.2019 roku do pracowników socjalnych w celu otrzymania skierowania. Uwaga: uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dokumentów potwierdzających dochody osoby lub rodziny za m-c lipiec 2019r.
Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których jest skierowana pomoc żywnościowa:
- bezdomni, - niepełnosprawni, - migranci, - osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie), - pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria kwalifikowalności określone poniżej,
Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej:
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7* ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

- 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.
- 1.056,00 zł dla osoby w rodzinie.

Objaśnienie:
*Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony)
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 Czas trwania : sierpień 2019 roku - czerwiec 2020 roku "

PODPROGRAM 2018 - efekty

Data publikacji: 2019-07-05

Czytaj całość publikacji "PODPROGRAM 2018 - efekty"

Dobry Start

Data publikacji: 2019-06-27

Czytaj całość publikacji "Dobry Start "

Załączniki:

 1. Informacja o świadczeniu Dobry Start (plik pdf 1303KB)
 2. Plakat informacyjny (plik pdf 1181KB)

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM 2019/2020

Data publikacji: 2019-06-26

Czytaj całość publikacji "ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM 2019/2020"

Załączniki:

 1. Wykaz potrzebnych dokumentów do złożenia wniosków (plik pdf 257KB)

Informacja

Data publikacji: 2019-06-24

Załączniki:

 1. 500+ (plik pdf 3006KB)
 2. Informacja (plik pdf 179KB)

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gmin Powiatu kaliskiego

Data publikacji: 2019-05-16


W ramach akcji pomocy prawnej dla Gmin Powiatu kaliskiego Kancelaria Adwokacka Mariusz Tomaszewski
( Al.Wolności 10/7,62-800 Kalisz) deklaruje, iż w terminie do dnia 30 września 2019r.
KAŻDY Mieszkaniec Powiatu oraz Przedsiębiorca mający siedzibę na terenie Powiatu uzyska darmowe wsparcie prawne.

Czytaj całość publikacji "Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gmin Powiatu kaliskiego "

Załączniki:

 1. Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gmin Powiatu kaliskiego (plik pdf 192KB)

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Data publikacji: 2019-05-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, iż:

Czytaj całość publikacji "Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii"

Informacja na temat wypłat świadczeń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Data publikacji: 2019-04-29

Czytaj całość publikacji "Informacja na temat wypłat świadczeń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii "

Załączniki:

 1. Harmonogram Wypłat Świadczeń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (plik pdf 251KB)

Wielkanoc 2019

Data publikacji: 2019-04-17

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko: referent ds świadczeń wychowawczych

Data publikacji: 2019-04-16

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko: referent ds świadczeń wychowawczych"

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje:

Data publikacji: 2019-02-12

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje:

Program osłonowy dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi

Data publikacji: 2019-01-04


W dniu 18 grudnia 2019 roku Rada Gminy Ceków-Kolonia po raz kolejny podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego pod nazwą Pomoc dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Ceków-Kolonia w wyrównaniu szans rozwojowych na rok 2019.

Czytaj całość publikacji "Program osłonowy dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi "

Załączniki:

 1. Program osłonowy dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi (plik doc 54KB)

Karta Dużej Rodziny

Data publikacji: 2019-01-03Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od 1 stycznia 2019 r obowiązują nowe druki wniosków Karty Dużej Rodziny.

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (plik PDF 94KB)
 2. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (plik PDF 83KB)
 3. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (plik PDF 80KB)
 4. Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka (plik PDF 78KB)
 5. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (plik PDF 78KB)

Dożywianie 2019 r

Data publikacji: 2019-01-03

Czytaj całość publikacji "Dożywianie 2019 r"

Uzależnienia - Potrzebujesz Pomocy - Skorzystaj

Data publikacji: 2018-12-18Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej skorzystaj z pomocy instruktora terapii uzależnień.

Dyżur specjalisty:
każdy wtorek od 11.00 do 13.00 w siedzibie GOPS.

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia wizyty pod numerem telefonicznym : 62 76 31 80 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00

Instruktor terapii uzależnień świadczy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym zarówno dla osób zgłaszających się z własnej inicjatywy, jak i z osobami opuszczającymi Oddziały Leczenia Uzależnień.

Boże Narodzenie 2018

Data publikacji: 2018-12-14

Termin Wydawania Żywności

Data publikacji: 2018-12-13

Czytaj całość publikacji "Termin Wydawania Żywności"

Ogłoszenie o naborze na partnera

Data publikacji: 2018-11-29

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Czytaj całość publikacji " Ogłoszenie o naborze na partnera"

Podsumowanie warsztatów kulinarnych

Data publikacji: 2018-11-21- KULINARNIE MOCNI-Gotuj zdrowo i ze smakiem - Ciasta domowe z owoców sezonowych
- KULINARNIE MOCNI-Gotuj zdrowo i ze smakiem - potrawy z warzyw, owoców oraz ziół i przypraw w codziennej kuchni - Potrawy z warzyw sezonowych i kaszy.

Czytaj całość publikacji "Podsumowanie warsztatów kulinarnych"

Termin Wydawania Żywności

Data publikacji: 2018-11-12Czytaj całość publikacji "Termin Wydawania Żywności "

Zaproszenie na warsztaty kulinarne

Data publikacji: 2018-11-05


Czytaj całość publikacji "Zaproszenie na warsztaty kulinarne "

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Data publikacji: 2018-09-17

Czytaj całość publikacji "PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020"

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH POPŻ

Data publikacji: 2018-09-10

Czytaj całość publikacji "NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH POPŻ"

Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Data publikacji: 2018-07-12

Czytaj całość publikacji "Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii "

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2018/2019

Data publikacji: 2018-07-12

Czytaj całość publikacji "Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2018/2019"

Dobry Start 300+

Data publikacji: 2018-07-12

Czytaj całość publikacji "Dobry Start 300+"

PODPROGRAM 2017 - efekty

Data publikacji: 2018-07-12

Czytaj całość publikacji " PODPROGRAM 2017 - efekty"

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Data publikacji: 2018-07-02

Czytaj całość publikacji "ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ"

Przetwarzanie danych osobowych

Data publikacji: 2018-06-08Czytaj całość publikacji "Przetwarzanie danych osobowych"

INFORMACJA - Termin wydawania żywności POPŻ

Data publikacji: 2018-05-23

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA - Termin wydawania żywności POPŻ"

Informacja

Data publikacji: 2018-04-25


Uprzejmie informuję, że zarządzeniem Nr GOPS.0123.4.2018 - dzień 4 maj 2018r jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 06.01.2018r

Wielkanoc 2018

Data publikacji: 2018-03-29

Czytaj całość publikacji "Wielkanoc 2018"

INFORMACJA - Termin wydawania żywności POPŻ

Data publikacji: 2018-03-21

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA - Termin wydawania żywności POPŻ"

Ogłoszenie o zbiórce rzeczy dla osób potrzebujących

Data publikacji: 2018-03-01

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o zbiórce rzeczy dla osób potrzebujących"

Asystent pochodzi od słowa asysta, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu.

Data publikacji: 2018-02-28Czytaj całość publikacji "Asystent pochodzi od słowa asysta, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu. "

Warsztaty kulinarne

Data publikacji: 2018-02-26
Czytaj całość publikacji "Warsztaty kulinarne"

Warszxtaty kulinarneWarszxtaty kulinarneWarszxtaty kulinarneWarszxtaty kulinarneWarszxtaty kulinarneWarszxtaty kulinarneWarszxtaty kulinarneWarszxtaty kulinarneWarsztaty kulinarneWarszxtaty kulinarneWarsztaty kulinarneWarsztaty kulinarneWarsztaty kulinarneWarsztaty kulinarneWarsztaty kulinarneWarsztaty kulinarneWarsztaty kulinarneWarsztaty kulinarneWarsztaty kulinarne

Warsztaty kulinarne

Data publikacji: 2018-02-06

Czytaj całość publikacji "Warsztaty kulinarne"

Wsparcie dla osób i rodzin w formie produktów żywnościowych w 2017 roku

Data publikacji: 2018-01-23

Czytaj całość publikacji "Wsparcie dla osób i rodzin w formie produktów żywnościowych w 2017 roku"

Program osłonowy dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi - Wnioski będą przyjmowane w terminie od 1 stycznia 2018r do 31 stycznia 2018r w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii.

Data publikacji: 2018-01-05


W dniu 20 grudnia 2017 roku Rada Gminy Ceków-Kolonia podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego pod nazwą Pomoc dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Ceków-Kolonia w wyrównaniu szans rozwojowych na rok 2018.

Adresatami programu są rodziny wychowujące niepełnosprawne dziecko, do ukończenia przez dziecko niepełnosprawne 18 roku życia.

Celem programu jest pomoc finansowa dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, które wymagają zwiększonej dostępności do zajęć wyrównujących ich szanse rozwojowe.

O pomoc finansową w ramach programu mogą ubiegać się rodziny, które:

a) posiadają dochód nie przekraczający 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, ustalanego na podstawie ustawy o pomocy społecznej ( tj. 1.542zł),
b) zamieszkują z dzieckiem niepełnosprawnym na terenie Gminy Ceków-Kolonia,
c) wychowują niepełnosprawne dziecko w wieku do ukończenia przez nie 18 r.ż.,
d) udokumentują wydatki związane z koniecznością udziału niepełnosprawnego dziecka w działaniach wspomagających jego rozwój.

Pomoc dla tych rodzin może być przyznana między innymi na:
- zabiegi rehabilitacyjne,
- zajęcia wspierające rozwój dziecka (logopedyczne, pedagogiczne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne i inne konieczne w indywidualnej pracy z dzieckiem).

Czytaj całość publikacji "Program osłonowy dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi - Wnioski będą przyjmowane w terminie od 1 stycznia 2018r do 31 stycznia 2018r w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii."

Załączniki:

 1. Program osłonowy dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi (plik doc 56KB)
 2. Wniosek do programu osłonowego (plik doc 54KB)

Karta Dużej Rodziny - nowe druki

Data publikacji: 2018-01-03


Czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny - nowe druki"

Załączniki:

 1. KDR - wniosek od 1 stycznia 2018 r. (plik pdf 97KB)
 2. wzór oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki (plik pdf 83KB)
 3. wzór oświadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastepczej (plik pdf 81KB)
 4. wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej (plik pdf 82KB)
 5. ZKDR-04 - załącznik dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej (plik pdf 88KB)
 6. objaśnienia do wniosku - od 01.01.2018 (plik doc 25KB)

Świadczenie 500+

Data publikacji: 2017-12-18

Czytaj całość publikacji "Świadczenie 500+"

Boże Narodzenie 2017

Data publikacji: 2017-12-18

Czytaj całość publikacji "Boże Narodzenie 2017"

INFORMACJA - Termin wydawania żywności POPŻ

Data publikacji: 2017-12-04

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA - Termin wydawania żywności POPŻ"

INFORMACJA - Termin wydawania żywności POPŻ

Data publikacji: 2017-11-06

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA - Termin wydawania żywności POPŻ"

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Data publikacji: 2017-10-05

Czytaj całość publikacji "PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020"

Odniesienie do emisji programu

Data publikacji: 2017-08-18

W nawiązaniu do emisji programu "Sprawa dla reportera" wyemitowanego w dniu 17.08.2017r. informujemy ,że w sprawie Państwa Eugeniusza i Pauliny B. wystosowano do redakcji pismo.

Czytaj całość publikacji "Odniesienie do emisji programu "

PismoPismoPotwierdzenie odbioru

Karta Dużej Rodziny - nowe druki

Data publikacji: 2017-08-04

Czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny - nowe druki "

Załączniki:

 1. Wzór oświadczenia (plik pdf 83KB)
 2. Wzór wniosku o KDR (plik pdf 92KB)
 3. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (plik pdf 82KB)
 4. Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie (plik pdf 81KB)

Fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy.

Data publikacji: 2017-07-31

Czytaj całość publikacji "Fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy."

Zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy

Data publikacji: 2017-07-31

Czytaj całość publikacji "Zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy"

Data publikacji: 2017-07-26

REALIZACJA PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) PODPROGRAM 2016 - podsumowanie

1 W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 Stowarzyszenie Kamyczek współpracowało z Bankiem Żywności w Koninie,
2 Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg, ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
3 Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 264 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
4 Wydaliśmy osobom potrzebującym:
o 12,9492 ton żywności;
o 1188 paczek żywnościowych;
5 W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy w warsztacie edukacyjnym, w którym udział wzięło 26 osób. Tematem przewodnim było hasło : KULINARNIE MOCNI - Gotuj smacznie i zdrowo, zastosowanie warzyw , owoców oraz ziół i przypraw w codziennej kuchni.

500+

Data publikacji: 2017-07-26


Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski na świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+" wraz z wymaganymi dokumentami w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2017r.

Czytaj całość publikacji "500+"

Data publikacji: 2017-07-13

Placówki lecznictwa odwykowego (woj. wielkopolskie)

Załączniki:

 1. STOP uzależnieniom (plik pdf 331KB)

Akcja Czysty Aniołek

Data publikacji: 2017-04-28

Czytaj całość publikacji "Akcja Czysty Aniołek "

BEZPIECZNY i AKTYWNY SENIOR

Data publikacji: 2017-03-29


Czytaj całość publikacji "BEZPIECZNY i AKTYWNY SENIOR "

Załączniki:

 1. BEZPIECZNY i AKTYWNY SENIOR (plik pdf 705KB)

Zbiórka odzieży w Gminie Ceków - Kolonia

Data publikacji: 2017-03-16


Czytaj całość publikacji "Zbiórka odzieży w Gminie Ceków - Kolonia"

Warsztaty kulinarne

Data publikacji: 2017-02-21


Czytaj całość publikacji "Warsztaty kulinarne"

Realizacja Programu Rodzina 500 Plus w Gminie Ceków-Kolonia

Data publikacji: 2017-02-21

Czytaj całość publikacji "Realizacja Programu Rodzina 500 Plus w Gminie Ceków-Kolonia"

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego

Data publikacji: 2017-01-27

W załączeniu przedstawiono informację o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze główny księgowy.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego (plik pdf 328KB)

Nabór na stanowisko głównego księgowego

Data publikacji: 2017-01-12

Zarządzenie nr GOPS.0122.2.2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii z dnia 12.01.2017r.

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr GOPS.0122.2.2017 z dnia 12.01.2017r. (plik pdf 480KB)

Nabór na stanowisko głównego księgowego

Data publikacji: 2017-01-11

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii
ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.

Załączniki:

 1. Zał. nr 1 kwestionariusz osobowy (plik pdf 80KB)
 2. Nabór na stanowisko głównego księgowego (plik pdf 1397KB)

Program osłonowy dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi

Data publikacji: 2017-01-04


W dniu 30 listopada 2016 roku Rada Gminy Ceków-Kolonia podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego pod nazwą Pomoc dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Ceków-Kolonia w wyrównaniu szans rozwojowych.

Czytaj całość publikacji "Program osłonowy dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi"

Załączniki:

 1. Wniosek (plik doc 54KB)
 2. Program osłonowy dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi (plik doc 56KB)

Aktywni Kaliszanie !

Data publikacji: 2016-12-29Boże Narodzenie 2016

Data publikacji: 2016-12-14Szczęśliwych, kojących,
przeżytych w zgodzie
ze światem i z sobą samym,
pełnych życia i miłości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz niesamowitego, niezapomnianego,
niepowtarzalnego Sylwestra
Życzy:
Kierownik i pracownicy
GOPS w Cekowie - Kolonii

Projekt pt. Aktywni na rynku pracy

Data publikacji: 2016-12-14

Czytaj całość publikacji "Projekt pt. Aktywni na rynku pracy"

Pomoc Żywnościowa 2016/2017

Data publikacji: 2016-11-29


Stowarzyszenie "Kamyczek"
Informuje o przebiegu realizowanego programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Czytaj całość publikacji "Pomoc Żywnościowa 2016/2017"

Załączniki:

 1. Stowarzyszenie (plik pdf 13558KB)

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 FEAD

Data publikacji: 2016-10-03

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii uprzejmie informuje, że osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD), Podprogram 2016 proszone są o zgłaszanie się wraz z załączonym oświadczeniem w terminie od dnia 03.10.2016 do 14.10.2016 roku do pracowników socjalnych w celu otrzymania skierowania.

Wytyczne - Podprogram 2016

Czas trwania : sierpień 2016 roku - maj 2017 roku

Czytaj całość publikacji "PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 FEAD"

Załączniki:

 1. Oświadczenie (plik docx 199KB)

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Data publikacji: 2016-08-31

WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE MOŻNA SKŁADAĆ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CEKOWIE-KOLONII W TERMINIE:

OD 01.IX.2016 - 15.IX.2016

Czytaj całość publikacji "POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017"

Program osłonowy dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi

Data publikacji: 2016-06-23

W dniu 15 czerwca 2016 roku Rada Gminy Ceków-Kolonia podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego pod nazwą Pomoc dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Ceków-Kolonia w wyrównaniu szans rozwojowych.

Czytaj całość publikacji "Program osłonowy dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi"

Załączniki:

 1. Program osłonowy dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi (plik doc 47KB)
 2. Wniosek-program-osłonowy (plik doc 53KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze główny księgowy

Data publikacji: 2016-03-25

W załączeniu przedstawiono informację o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze główny księgowy.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze główny księgowy (plik pdf 192KB)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego księgowego w GOPS Ceków-Kolonia

Data publikacji: 2016-03-22

W załączeniu przedstawiono listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego księgowego w GOPS Ceków-Kolonia.

Załączniki:

 1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego księgowego w GOPS Ceków-Kolonia (plik pdf 150KB)

Nabór na stanowisko głównego księgowego

Data publikacji: 2016-03-07

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii
ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.

Załączniki:

 1. Nabór na stanowisko głównego księgowego (plik pdf 995KB)
 2. Zał. nr 1 kwestionariusz osobowy (plik pdf 80KB)

ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY

Data publikacji: 2015-12-01

Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.
 

Czytaj całość publikacji "ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY"

Załączniki:

 1. ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY (plik pdf 896KB)

Informacja dla osób zainteresowanych spotkaniami grupy wsparcia AA (Anonimowi Alkoholicy).

Data publikacji: 2015-11-20

Zapraszamy osoby zainteresowane na spotkania:
- każdy czwartek w godzinach od 18:00 do 20:00 w budynku Urzędu Gminy - sala Gminnego Centrum Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji.

- każdy wtorek w godzinach od 18:00 do 20:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu.


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Cekowie-KoloniiUzależnienia - potrzebujesz pomocy - skorzystaj.

Data publikacji: 2015-11-20

Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej skorzystaj z pomocy instruktora terapii uzależnień.

Czytaj całość publikacji "Uzależnienia - potrzebujesz pomocy - skorzystaj. "

Informacja dla mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia - POPŻ 2014-2020

Data publikacji: 2015-11-06

Stowarzyszenie Kamyczek w Kamieniu(OPL) informuje, że w dniu:
10 listopada 2015 (wtorek) w godz. 14°º- 19°º
wydawane będą paczki żywnościowe
wyłącznie
dla osób posiadających skierowanie wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Czytaj całość publikacji "Informacja dla mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia - POPŻ 2014-2020"

AKCJA ZIMA 2015/2016

Data publikacji: 2015-10-29

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii prosi mieszkańców gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób samotnych i bezdomnych.

Czytaj całość publikacji " AKCJA ZIMA 2015/2016"

                        AKCJA ZIMA - POMÓŻ PRZETRWAĆ ZIMĘ

Załączniki:

 1. Ośrodki wsparcia doraźnego dla bezdomnych (plik xls 39KB)
 2. Schroniska i noclegownie na terenie wielkopolski (plik xls 56KB)

Informacja dla mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia - POPŻ 2014-2020

Data publikacji: 2015-09-21

Stowarzyszenie Kamyczek w Kamieniu(OPL) informuje, że w dniu:
25 września 2015 (piątek) w godz. 14°º- 19°º
wydawane będą paczki żywnościowe
wyłącznie
dla osób posiadających skierowanie wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Czytaj całość publikacji "Informacja dla mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia - POPŻ 2014-2020"

STYPENDIA SZKOLNE 2015/2016

Data publikacji: 2015-09-07

WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE MOŻNA SKŁADAĆ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CEKOWIE-KOLONII

W TERMINIE: OD 01.IX - 15.IX.2015

Czytaj całość publikacji "STYPENDIA SZKOLNE 2015/2016"

Informacja dla mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia - POPŻ 2014-2020

Data publikacji: 2015-08-14

Stowarzyszenie Kamyczek w Kamieniu(OPL) informuje, że w dniu:

19 sierpnia 2015 (środa) w godz. 12°º- 17°º

wydawane będą paczki żywnościowe
wyłącznie
dla osób posiadających skierowanie wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Czytaj całość publikacji "Informacja dla mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia - POPŻ 2014-2020"

Informacja dla osób wnioskujących o świadczenia rodzinne

Data publikacji: 2015-07-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, że na nowy okres zasiłkowy tj. od 01.11.2015r. do 31.10.2016r. wniosek o zasiłek rodzinny oraz wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy wraz z dokumentami należy składać:

Czytaj całość publikacji "Informacja dla osób wnioskujących o świadczenia rodzinne"

Informacja dla osób wnioskujących o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Data publikacji: 2015-07-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, że na nowy okres świadczeniowy tj. od 01.10.2015r. do 30.09.2016r. wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami należy składać:

Czytaj całość publikacji "Informacja dla osób wnioskujących o świadczenia z funduszu alimentacyjnego"

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Data publikacji: 2015-07-17

Stowarzyszenie Kamyczek w Kamieniu podpisało umowę z Bankiem Żywności w Koninie na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015

Czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym."

Informacja dla mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia - POPŻ 2014-2020

Data publikacji: 2015-07-17

Stowarzyszenie Kamyczek w Kamieniu(OPL) informuje, że w dniu:

23 lipca 2015 (czwartek) w godz. 14°º- 19°º

wydawane będą paczki żywnościowe
wyłącznie
dla osób posiadających skierowanie wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Czytaj całość publikacji "Informacja dla mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia - POPŻ 2014-2020"

Ponownie jabłka dla mieszkańców

Data publikacji: 2015-04-15

Wójt Gminy Ceków-Kolonia informuje, iż dla mieszkańców gminy pozyskano po raz kolejny owoce (jabłka) z Banku Żywności w Koninie.

Czytaj całość publikacji "Ponownie jabłka dla mieszkańców"

Owoce dla mieszkańców

Data publikacji: 2015-02-25

Wójt Gminy Ceków-Kolonia informuje, iż dla mieszkańców gminy pozyskano owoce (jabłka) z Banku Żywności w Koninie.

Czytaj całość publikacji "Owoce dla mieszkańców"

Pomoc pieniężna przeznaczona dla kombatantów i innych osób uprawnionych

Data publikacji: 2015-02-17

Kombatanci oraz inne osoby uprawnione, jak również wdowy i wdowcy pozostali po tych osobach, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej, mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Czytaj całość publikacji "Pomoc pieniężna przeznaczona dla kombatantów i innych osób uprawnionych"

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Data publikacji: 2015-02-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, że w dniach 23 lutego - 28 lutego 2015roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Czytaj całość publikacji "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem."

Informacja o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa

Data publikacji: 2015-01-12

Stowarzyszenie Kamyczek przystąpiło do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Czytaj całość publikacji "Informacja o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa "

Karta Dużej Rodziny- zmiany od 01 stycznia 2015

Data publikacji: 2015-01-08

W dniu 22 grudnia 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny, która uprawnia członków rodzin wielodzietnych do zniżek i ulg.

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny została przyjęta przez Sejm w dniu 5 grudnia br. i została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2014 r., poz. 1863 i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny- zmiany od 01 stycznia 2015"

Załączniki:

 1. Oświadczenie rodziców (plik odt 13KB)
 2. KDR_WNIOSEK (plik pdf 107KB)
 3. Oświadczenie dorosłego dziecka (plik odt 13KB)

Życzenia 2014

Data publikacji: 2014-12-19

Szczęśliwych, kojących,
przeżytych w zgodzie
ze światem i z sobą samym,
pełnych życia i miłości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2015
Życzy:
Kierownik i pracownicy
GOPS w Cekowie - Kolonii

Czytaj całość publikacji "Życzenia 2014"

Życzenia 2014

Jeżeli Jesteś Osobą Pokrzywdzoną Przestępstwem - Pamiętaj ! Możesz Otrzymać Bezpłatną Pomoc

Data publikacji: 2014-10-07

Ministerstwo Sprawiedliwości
Jeżeli Jesteś Osobą Pokrzywdzoną Przestępstwem - Pamiętaj !
Możesz Otrzymać Bezpłatną PomocMinisterstwo Sprawiedliwości Jeżeli Jesteś Osobą Pokrzywdzoną Przestępstwem - Pamiętaj ! Możesz Otrzymać Bezpłatną Pomoc

Załączniki:

 1. Jeżeli Jesteś Osobą Pokrzywdzoną Przestępstwem - Pamiętaj ! Możesz Otrzymać Bezpłatną Pomoc (plik docx 13KB)

"Wielkopolska Rodzina w obiektywie "

Data publikacji: 2014-10-07

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w IV edycji Konkursu fotograficznego pn. "Wielkopolska rodzina w obiektywie" realizowanego pod hasłem "Jedno zdjęcie - Wiele spojrzeń"

Załączniki:

 1. Wielkopolska Rodzina w obiektywie (plik pdf 131KB)

Karta Dużej Rodziny

Data publikacji: 2014-07-01

W związku z podjętą w dniu 27 maja 2014 r. przez Radę Ministrów uchwałą nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M. P. z 2014r. poz. 430) oraz przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r. poz.755), Wójt Gminy Ceków-Kolonia informuje, że od 16 czerwca 2014r. można ubiegać się o KARTĘ DUŻEJ RODZINY.

Czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny"

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (plik doc 79KB)
 2. Rozporządzenie KDR (plik pdf 823KB)
 3. Uchwała KDR (plik pdf 506KB)
 4. Wzór Karty Dużej Rodziny (plik pdf 482KB)

Dni wolne od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii w roku 2014

Data publikacji: 2014-04-29

Za dni wolne od pracy w roku 2014 ustanawia się dzień 2 maja i 10 listopada.

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 4/14 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii z dnia 28 kwietnia 2014r. (plik pdf 169KB)

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego

Data publikacji: 2014-03-25

Informacja o naborze na stanowisko głównego księgowego znajduje się w załączonym pliku

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego (plik pdf 123KB)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko główny księgowy

Data publikacji: 2014-03-13

Do następnego etapu rekrutacji na stanowisko główny księgowy zakwalifikowały się osoby wskazane w poniższym załączniku.

Załączniki:

 1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko główny księgowy (plik pdf 167KB)

Nabór na stanowisko głównego księgowego

Data publikacji: 2014-02-13

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii
ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

Wymiar czasu pracy: 6/8 etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Dodatkowo istnieje możliwość zatrudnienia na 1/8 etatu w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz na 1/8 etatu w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Czytaj całość publikacji "Nabór na stanowisko głównego księgowego"

Dodatek energetyczny

Data publikacji: 2014-02-01

Od dnia 01 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia - DODATKU ENERGETYCZNEGO.

Czytaj całość publikacji "Dodatek energetyczny"

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek energetyczny (plik doc 17KB)

Dodatek mieszkaniowy

Data publikacji: 2014-01-15

Od 01.01.2014r. dodatki mieszkaniowe realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Czytaj całość publikacji "Dodatek mieszkaniowy"

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek mieszkaniowy (plik pdf 35KB)
 2. Zaświadczenie o dochodach (plik doc 14KB)
 3. Deklaracja o wysokości dochodów (plik pdf 61KB)
 4. Oświadczenie strony (plik pdf 157KB)
 5. Oświadczenie o braku dochodów (plik doc 15KB)
 6. oświadczenie o braku zaległości w opłatach (plik doc 12KB)
 7. Zgoda na przekazanie ryczałtu do Zarządcy (plik doc 9KB)

Składanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2013/2014

Data publikacji: 2013-08-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, że na nowy okres zasiłkowy tj. od 01.11.2013r. do 31.10.2014r. wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dokumentami należy składać:

Czytaj całość publikacji "Składanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2013/2014"

Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2013/2014

Data publikacji: 2013-07-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, że na nowy okres świadczeniowy tj. od 01.10.2013r. do 30.09.2014r. wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami należy składać:

Czytaj całość publikacji "Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2013/2014"

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY

Data publikacji: 2013-04-03

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko w GOPS Ceków-Kolonia.

Czytaj całość publikacji "NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY"

Dożywianie dzieci w szkołach

Data publikacji: 2013-01-08

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, że zapewnia posiłek (obiad dwudaniowy) dla dzieci uczęszczających do szkoły lub przedszkola.

Czytaj całość publikacji "Dożywianie dzieci w szkołach"

Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

Data publikacji: 2012-08-28

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959) od 1 listopada 2012r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Czytaj całość publikacji "Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r."

Informacja dla osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Data publikacji: 2012-07-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, że na nowy okres świadczeniowy tj. od 01.10.2012r. do 30.09.2013r. wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami należy składać:

Czytaj całość publikacji "Informacja dla osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego"

Komunikat w sprawie udzielenie pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Data publikacji: 2012-05-21

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

Czytaj całość publikacji "Komunikat w sprawie udzielenie pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"

Załączniki:

 1. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (plik doc 45KB)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (plik pdf 681KB)

Dyżury psychologa i prawnika

Data publikacji: 2012-05-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, iż w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu można skorzystać z porad psychologa [w każdy piątek w godz. 13-15] oraz prawnika [w każdy czwartek w godz. 12-14].

Czytaj całość publikacji "Dyżury psychologa i prawnika"

Terapeuta rodzinny

Data publikacji: 2012-05-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, iż w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w ramach specjalistycznego poradnictwa przyjmuje terapeuta rodzinny.

Czytaj całość publikacji "Terapeuta rodzinny"

Przychodnia specjalistyczna

Data publikacji: 2012-05-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje o możliwości skorzystania z usług psychiatry, psychologa oraz terapeuty uzależnień w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czytaj całość publikacji "Przychodnia specjalistyczna"

Komunikat w sprawie udzielenie pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na okres od stycznia do marca 2012r.

Data publikacji: 2012-01-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, że do 31 stycznia 2012r. można składać w pokoju nr 7 wniosek o udzielenie pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na okres od stycznia do marca 2012r.

Czytaj całość publikacji "Komunikat w sprawie udzielenie pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na okres od stycznia do marca 2012r."

Świadczenia ogólnostomatologiczne w znieczuleniu ogólnym dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym

Data publikacji: 2011-11-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje o możliwości skorzystania z usług ogólnostomatologicznych w znieczuleniu ogólnym świadczonych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prywatne Centrum Stomatologiczne 56-400 Oleśnica, ul. Spokojna 23, Filia: 63-500 Ostrzeszów Al. Wolności 4.

Czytaj całość publikacji "Świadczenia ogólnostomatologiczne w znieczuleniu ogólnym dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym"

Stypendia szkolne

Data publikacji: 2011-08-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, że wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2011/2012 będą przyjmowane od 1 września 2011 r. do 15 września 2011r.

Czytaj całość publikacji "Stypendia szkolne"

Dożywianie dzieci w szkołach

Data publikacji: 2011-08-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje rodziców o możliwości ubiegania się o pomoc w formie obiadów od m-ca września 2011 dla dzieci w Szkołach Podstawowych, Gimnazjum i w Przedszkolu.
Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej od m-ca sierpnia 2011r.

Czytaj całość publikacji "Dożywianie dzieci w szkołach"

Informacja dla osób pobierających świadczenia rodzinne

Data publikacji: 2011-08-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, że na nowy okres zasiłkowy tj. od 01.11.2011r. do 31.10.2012r. wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dokumentami należy składać:

Czytaj całość publikacji "Informacja dla osób pobierających świadczenia rodzinne"

Informacja dla osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Data publikacji: 2011-08-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, że na nowy okres świadczeniowy tj. od 01.10.2011r. do 30.09.2012r. wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami należy składać:

Czytaj całość publikacji "Informacja dla osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego"

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

Data publikacji: 2011-07-27

Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Czytaj całość publikacji "Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka"


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"