Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Powrót

Zmiana kryterium dochodowego do podprogramu POPŻ 2020

Data publikacji: 2020-11-26


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, informuje o zmianie kryterium dochodowego do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których jest skierowana pomoc żywnościowa:
- bezdomni, - niepełnosprawni, - migranci, - osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie), - pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria kwalifikowalności określone poniżej,
Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej:
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7* ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 2020% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

- 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej.
- 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Załączniki:

  1. Zmiana kryterium dochodowego do programu POPŻ (plik pdf 50KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...