Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

2019-05-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, iż:

W związku z obowiązkiem publikacji sprawozdań finansowych jednostek budżetowych na stronie internetowej informuję, że sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie - Kolonii umieszczone są zgodnie §34 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2471) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie - Kolonii : http://www.bip-cekow-kolonia.gopsinfo.pl/Kierownik
GOPS w Cekowie- Kolonii
Iwona Chowańska


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii. Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, tel. 62 763-10-80, faks 62 763-14-54

link do strony: www.efs.gov.pl

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji