ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia, że 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

2022-09-22

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy – zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Czytaj całość artykułu "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia, że 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw"

Plakat informacyjny

Załączniki:

 1. Wniosek (plik pdf 1171KB)
 2. RODO (plik pdf 365KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wypłat dodatku węglowego

2022-09-19

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Ceków-Kolonii i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego.

Gmina Ceków-Kolonia  nie otrzymała dotąd żadnych środków na  wypłatę dodatku węglowego. Z tego powodu dokonywanie wypłat dodatku węglowego nie było możliwe w pierwszym ustalonym terminie tj. miesiąca od złożenia wniosku.

Nowelizacja   przepisów ustawy o dodatku węglowym   wydłuża termin na załatwienie sprawy przez urzędy z 30 dni do 60 dni.

Wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Uwaga
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek Węglowy - WNIOSEK

2022-08-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia, że  w dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ). 

Wnioski można pobrać z poniższego załącznika i złożyć w

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Ceków - Kolonia 51,  62-834 Ceków

pok.7

Niezbędne dane do wypełnienia wniosku:

 • dane osobowe członka rodziny (pesel)
 • adres zamieszkania
 • adres poczty elektronicznej
 • numer telefonu
 • numer rachunku bankowego
Zdjęcie2Zdjęcie 1

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek węglowy z informacją RODO (plik pdf 389KB)
 2. Załącznik do wniosku o dodatek weglowy w przypadku składu rodziny od 7 osób (plik pdf 200KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek węglowy

2022-08-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia, że  w dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ). 

Wzór wniosku o dodatek  węglowy będzie opublikowany wkrótce w rozporządzeniu  Ministra właściwego do spraw energii o czym będziemy Państwa informować.

Czytaj całość artykułu "Dodatek węglowy"

dodatek węglowy
Ikonka symbolizująca artykuł

„KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

2022-08-11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii realizuje program Ministra Rodziny i Polityki SpołecznejKORPUS WSPARCIA SENIORÓW”, którego głównym celem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa, a także możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.  „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To dobre  rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Czytaj całość artykułu "„KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”"

WSPIERAJ SENIORA
Ikonka symbolizująca artykuł

Dobry start 300+

2022-08-16

Tylko do 30 listopada można składać wnioski o 300 plus - informacja prasowa ZUS

Informacja prasowa
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Ceków-Kolonia 51
62-834 Ceków
tel. (62)763-10-80, faks (62)763-14-54

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności