ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Punktu Wsparcia dla Młodzieży w ramach projektu Czas na Młodych - także w 2024 roku.

2024-02-02
plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

Wzór wniosku o przyznanie dodatku osłonowego w 2024 r

2024-01-22

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszej informacji dot. możliwości składania wniosków o dodatek osłonowy załączamy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska, druk wniosku, który można pobrać także w siedzibie Ośrodka.

Przypominamy, iż wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania :

– w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, pok.18

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 01 stycznia 2024 r. do  30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 692084947.

 

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek osłonowy (plik pdf 287KB)
 2. Oświadczenie strony - składka zdrowotna (plik pdf 322KB)
 3. RODO (plik pdf 384KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy w 2024 roku

2024-01-10

Od stycznia do końca kwietnia 2024r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii (parter, pok. nr 18) lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym Minister Klimatu i Środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Na chwilę obecną nie zostało jeszcze ogłoszone rozporządzenie. Wzór wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny na stronie internetowej GOPS w Cekowie-Kolonii, po wejściu w życie rozporządzenia.

Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 30-04-2024 r. Decyduje data wpływu wniosku do organu – zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a nie data stempla pocztowego. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty (netto) w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł

 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Jeśli Twój dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany
w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone. Dodatek nie będzie wypłacany, jeśli wyniesie mniej niż 20 zł.

Dodatek osłonowy za okres 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Jeśli Twój lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zgłosiłeś do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to możesz otrzymać dodatek osłonowy
w wyższej wysokości:

 • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

 • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy za okres od 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r. będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30-06-2024 r.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Zgłoszenia do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

2024-01-08
Logo FE - pomoc żywnościowa PL UE

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie:

grudzień 2023 r. do październik 2024 r.

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Koninie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, który przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. 

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej :

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj:

 • 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,

 • 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Zestaw na Podprogram 2023 dla jednego odbiorcy końcowego obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości około 34 kg,

1)Artykuły warzywne i owocowe 

- Groszek z marchewką

- Koncentrat pomidorowy, 

 -Dżem truskawkowy 

2) Artykuły skrobiowe 

- Makaron jajeczny świderki 

- Mąka pszenna, 

- Kasza jęczmienna 

- Płatki owsiane 

- Herbatniki maślane 

- Kawa zbożowa rozpuszczalna 

3) Artykuły mleczne 

-  mleko UHT 

- Ser podpuszczkowy dojrzewający 

4) Artykuły mięsne 

- Szynka wieprzowa mielona, 

- Szynka drobiowa 

- Pasztet wieprzowy

 - Szprot w oleju. 

5) Cukier 

- Cukier biały 

6) Tłuszcze 

- Olej rzepakowy

 7) Dania gotowe 

- Fasolka po bretońsku. 


 

Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnego zestawu produktów żywnościowych, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

WARUNKI UZYSKANIA SKIEROWANIA

 • do 31.01.2024r. osobiste zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, do pracownika socjalnego od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00. w celu przedłożenia oświadczenia o sytuacji dochodowej osoby/rodziny za miesiąc grudzień 2023r.

   

Linki do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu. Zainteresowane osoby mogą zapoznać się ze szczegółami:

  Dokument wraz z załącznikami w wersji pełno kolorowej oraz do wydruków czarno-białych jest dostępny pod adresem:      https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych zamieszkałych na terenie gminy Ceków-Kolonia

2024-01-04

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na SUO (plik odt 54KB)
 2. Oferta na SUO (plik odt 36KB)
 3. Klauzula informacyjna RODO do SUO (plik odt 47KB)
 4. Wzór umowy na SUO (plik odt 51KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

2023-12-21
kartka
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt CZAS NA MŁODYCH

2023-11-07
Czas na Młodych
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Ceków-Kolonia 51
62-834 Ceków
tel. (62)763-10-80, faks (62)763-14-54

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności