Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Zakończenie projektu

Data publikacji: 2013-12-06

efs-logo

W dniu 05 grudnia 2013 roku, zostało zrealizowane uroczyste spotkanie podsumowujące realizacje w 2013 roku projektu systemowego Ty też masz szansę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie zostało zorganizowane w Gminnym Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie- Kolonii.

Czytaj całość publikacji "Zakończenie projektu "

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Kreowania wizerunku

Data publikacji: 2013-10-08

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Kreowanie wizerunku", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Kreowania wizerunku"

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu (plik odt 72KB)

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Operator wózków widłowych

Data publikacji: 2013-07-23

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w ramach procedury Rozeznania rynku opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, zaprasza do składania propozycji cenowych na przeprowadzenie kursu Operatora wózków widłowych w ramach projektu systemowego Ty też masz szansę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Operator wózków widłowych"

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Operator wózków widłowych (plik pdf 474KB)

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Data publikacji: 2013-07-23

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w ramach procedury Rozeznania rynku opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, zaprasza do składania propozycji cenowych na przeprowadzenie kursu Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego Ty też masz szansę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych"

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych (plik pdf 473KB)

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu

Data publikacji: 2013-07-23

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w ramach procedury Rozeznania rynku opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, zaprasza do składania propozycji cenowych na przeprowadzenie kursu Florystycznego w ramach projektu systemowego Ty też masz szansę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu "

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu (plik pdf 481KB)

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.

Data publikacji: 2013-07-05

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013
roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. "B", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. "

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. "B" (plik odt 72KB)

Podsumowanie projektu

Data publikacji: 2013-07-02

efs-logo W ramach realizacji projektu pt. Ty też masz szansę w 2012 roku udział w niniejszym projekcie zakończyło 8 osób, w tym 6 kobiet i 2 mężczyzn. Uczestnicy projektu objęci zostali takimi formami wsparcia jak:
1. poradnictwo psychologiczne,
2. poradnictwo zawodowe,
3. porady wizażysty.

Czytaj całość publikacji "Podsumowanie projektu "

Ty też masz szansę - rok 2013

Data publikacji: 2013-07-02

efs-logo

W dniu 22 maja 2013r po raz kolejny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii podpisał z Wielkopolskim Urzędem Pracy w Poznaniu aneks do umowy na realizację w roku 2013 projektu systemowego pt. Ty też masz szansę współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Projekt skierowany jest do 8 osób (6 kobiet I 2 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada realizację 8 kontraktów socjalnych, warsztaty psychologiczne, doradztwo zawodowe, kreowanie wizerunku, podstawowy kurs obsługi komputera, kasy fiskalnej i internetem oraz kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji uczestników projektu.
Wkład własny to kwota 9.143,52zł, zaś kwota dofinansowania to 77.937,66zł

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu

Data publikacji: 2013-06-06

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Obsługa komputera, kasy fiskalnej i Internetu", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu "

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu (plik odt 73KB)

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu

Data publikacji: 2013-06-06

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Doradztwo zawodowe", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu "

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu (plik odt 73KB)

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie

Data publikacji: 2013-06-06

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Warsztatów psychologicznych", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie "

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie (plik odt 72KB)

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY

Data publikacji: 2013-04-03

efs-logo

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii w związku z realizacją projektu systemowego pt. Ty też masz szansę współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko w GOPS Ceków-Kolonia.

Czytaj całość publikacji " NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY"

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie

Data publikacji: 2012-12-10

efs-logo

Osoby w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez pracy, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej bądź korzystające z pomocy społecznej, zainteresowane zwiększeniem swoich szans na zatrudnienie oraz zdobycie nowych kwalifikacji zapraszamy do udziału w projekcie pt."Ty też masz szansę".

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie "

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Kreowania wizerunku

Data publikacji: 2012-10-01

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Kreowanie wizerunku", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Kreowania wizerunku"

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Kreowania wizerunku (plik pdf 396KB)

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu

Data publikacji: 2012-08-17

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu "

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu "Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie" (plik pdf 393KB)

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku

Data publikacji: 2012-08-03

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych:

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku"

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG (135) (plik pdf 406KB)
 2. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B (plik pdf 399KB)
 3. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych (plik pdf 394KB)
 4. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Kucharz - pomoc kuchenna (plik pdf 411KB)
 5. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu stylizacji paznokci (plik pdf 391KB)

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Obsługi komputera, kasy fiskalnej i Internetu

Data publikacji: 2012-07-10

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Obsługa komputera, kasy fiskalnej i Internetu", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Obsługi komputera, kasy fiskalnej i Internetu"

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Obsługi komputera, kasy fiskalnej i Internetu (plik pdf 398KB)

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie

Data publikacji: 2012-07-10

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Warsztatów psychologicznych", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie "

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie "Warsztatów psychologicznych" (plik pdf 389KB)

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Doradztwo zawodowe

Data publikacji: 2012-07-06

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Doradztwo zawodowe", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Doradztwo zawodowe"

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Doradztwo zawodowe (plik pdf 398KB)

Ty też masz szansę - rok 2012

Data publikacji: 2012-07-02

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii w dn. 27.06.2012r. podpisał aneks do umowy o dofinansowanie realizacji projektu "Ty też masz szansę" na 2012 rok. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj całość publikacji "Ty też masz szansę - rok 2012"

Zaproszenie do udziału w projekcie w 2012 roku.

Data publikacji: 2012-01-16

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii realizuje projekt systemowy Ty też masz szansę . Celem projektu jest uaktywnienie osób z terenu Gminy Ceków-Kolonia nakierowane na zwiększenie ich szans na zatrudnienie.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do udziału w projekcie w 2012 roku."

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych w ramach projektu

Data publikacji: 2011-09-30

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, iż w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert zgłoszonych w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz kursu kreowania wizerunku w ramach projektu "Ty też masz szansę", dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert.

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych w ramach projektu "

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz kursu kreowania wizerunku w ramach projektu

Data publikacji: 2011-09-19

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz kursu kreowania wizerunku.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz kursu kreowania wizerunku w ramach projektu "

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu "Ty też masz szansę" (plik pdf 132KB)
 2. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu kreowania wizerunku w ramach projektu "Ty też masz szansę" (plik pdf 132KB)

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu

Data publikacji: 2011-08-24

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, iż w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert zgłoszonych w ramach zapytań ofertowych na przeprowadzenie szkoleń dla potrzeb realizacji projektu "Ty też masz szansę", dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert.

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu

Data publikacji: 2011-08-11

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z zapytaniami ofertowymi na przeprowadzenie szkoleń.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu kucharz - pomoc kuchenna (plik pdf 132KB)
 2. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu opiekun osoby starszej (plik pdf 132KB)
 3. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu operatorów wózków widłowych (plik pdf 132KB)

Zaproszenie do udziału w projekcie Ty też masz szansę w roku 2011

Data publikacji: 2011-06-10

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii realizuje w latach 2009-2013 projekt systemowy POKL pt. Ty też masz szansę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do udziału w projekcie Ty też masz szansę w roku 2011"

Ty też masz szansę - rok 2011

Data publikacji: 2011-06-09

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii w dniu 09.06.2011 roku podpisał aneks do umowy na realizację w 2011 roku projektu systemowego Ty też masz szansę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj całość publikacji "Ty też masz szansę - rok 2011"

Podsumowanie realizacji projektu Ty też masz szansę w 2010 roku

Data publikacji: 2010-12-16

efs-logo

W dniu 16 grudnia 2010 roku odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego pn. Ty też masz szansę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Było to pierwsze spotkanie podsumowujące realizację projektu w ramach podpisanej umowy ramowej na lata 2009-2013.

Czytaj całość publikacji "Podsumowanie realizacji projektu Ty też masz szansę w 2010 roku"

Ty też masz szansę - rok 2010

Data publikacji: 2010-12-15

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii realizował w 2010 roku projekt systemowy Ty też masz szansę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj całość publikacji "Ty też masz szansę - rok 2010"

Ty też masz szansę - rok 2009

Data publikacji: 2009-07-09

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii w dniu 09.07.2009 roku podpisał umowę ramową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego Ty też masz szansę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj całość publikacji "Ty też masz szansę - rok 2009"