Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Podsumowanie realizacji projektu Ty też masz szansę w 2010 roku

Data publikacji: 2010-12-16

efs-logo

W dniu 16 grudnia 2010 roku odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego pn. Ty też masz szansę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Było to pierwsze spotkanie podsumowujące realizację projektu w ramach podpisanej umowy ramowej na lata 2009-2013.

Czytaj całość publikacji "Podsumowanie realizacji projektu Ty też masz szansę w 2010 roku"

Ty też masz szansę - rok 2010

Data publikacji: 2010-12-15

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii realizował w 2010 roku projekt systemowy Ty też masz szansę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj całość publikacji "Ty też masz szansę - rok 2010"