Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych w ramach projektu

Data publikacji: 2011-09-30

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, iż w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert zgłoszonych w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz kursu kreowania wizerunku w ramach projektu "Ty też masz szansę", dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert.

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych w ramach projektu "

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz kursu kreowania wizerunku w ramach projektu

Data publikacji: 2011-09-19

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz kursu kreowania wizerunku.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz kursu kreowania wizerunku w ramach projektu "

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu "Ty też masz szansę" (plik pdf 132KB)
  2. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu kreowania wizerunku w ramach projektu "Ty też masz szansę" (plik pdf 132KB)

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu

Data publikacji: 2011-08-24

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, iż w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert zgłoszonych w ramach zapytań ofertowych na przeprowadzenie szkoleń dla potrzeb realizacji projektu "Ty też masz szansę", dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert.

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu

Data publikacji: 2011-08-11

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z zapytaniami ofertowymi na przeprowadzenie szkoleń.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu kucharz - pomoc kuchenna (plik pdf 132KB)
  2. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu opiekun osoby starszej (plik pdf 132KB)
  3. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu operatorów wózków widłowych (plik pdf 132KB)

Zaproszenie do udziału w projekcie Ty też masz szansę w roku 2011

Data publikacji: 2011-06-10

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii realizuje w latach 2009-2013 projekt systemowy POKL pt. Ty też masz szansę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do udziału w projekcie Ty też masz szansę w roku 2011"

Ty też masz szansę - rok 2011

Data publikacji: 2011-06-09

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii w dniu 09.06.2011 roku podpisał aneks do umowy na realizację w 2011 roku projektu systemowego Ty też masz szansę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj całość publikacji "Ty też masz szansę - rok 2011"