Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Zakończenie projektu

Data publikacji: 2013-12-06

efs-logo

W dniu 05 grudnia 2013 roku, zostało zrealizowane uroczyste spotkanie podsumowujące realizacje w 2013 roku projektu systemowego Ty też masz szansę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie zostało zorganizowane w Gminnym Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie- Kolonii.

Czytaj całość publikacji "Zakończenie projektu "

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Kreowania wizerunku

Data publikacji: 2013-10-08

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Kreowanie wizerunku", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Kreowania wizerunku"

Załączniki:

  1. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu (plik odt 72KB)

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Operator wózków widłowych

Data publikacji: 2013-07-23

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w ramach procedury Rozeznania rynku opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, zaprasza do składania propozycji cenowych na przeprowadzenie kursu Operatora wózków widłowych w ramach projektu systemowego Ty też masz szansę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Operator wózków widłowych"

Załączniki:

  1. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Operator wózków widłowych (plik pdf 474KB)

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Data publikacji: 2013-07-23

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w ramach procedury Rozeznania rynku opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, zaprasza do składania propozycji cenowych na przeprowadzenie kursu Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego Ty też masz szansę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych"

Załączniki:

  1. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych (plik pdf 473KB)

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu

Data publikacji: 2013-07-23

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w ramach procedury Rozeznania rynku opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, zaprasza do składania propozycji cenowych na przeprowadzenie kursu Florystycznego w ramach projektu systemowego Ty też masz szansę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu "

Załączniki:

  1. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu (plik pdf 481KB)

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.

Data publikacji: 2013-07-05

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013
roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. "B", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. "

Załączniki:

  1. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. "B" (plik odt 72KB)

Podsumowanie projektu

Data publikacji: 2013-07-02

efs-logo W ramach realizacji projektu pt. Ty też masz szansę w 2012 roku udział w niniejszym projekcie zakończyło 8 osób, w tym 6 kobiet i 2 mężczyzn. Uczestnicy projektu objęci zostali takimi formami wsparcia jak:
1. poradnictwo psychologiczne,
2. poradnictwo zawodowe,
3. porady wizażysty.

Czytaj całość publikacji "Podsumowanie projektu "

Ty też masz szansę - rok 2013

Data publikacji: 2013-07-02

efs-logo

W dniu 22 maja 2013r po raz kolejny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii podpisał z Wielkopolskim Urzędem Pracy w Poznaniu aneks do umowy na realizację w roku 2013 projektu systemowego pt. Ty też masz szansę współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Projekt skierowany jest do 8 osób (6 kobiet I 2 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada realizację 8 kontraktów socjalnych, warsztaty psychologiczne, doradztwo zawodowe, kreowanie wizerunku, podstawowy kurs obsługi komputera, kasy fiskalnej i internetem oraz kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji uczestników projektu.
Wkład własny to kwota 9.143,52zł, zaś kwota dofinansowania to 77.937,66zł

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu

Data publikacji: 2013-06-06

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Obsługa komputera, kasy fiskalnej i Internetu", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu "

Załączniki:

  1. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu (plik odt 73KB)

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu

Data publikacji: 2013-06-06

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Doradztwo zawodowe", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu "

Załączniki:

  1. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu (plik odt 73KB)

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie

Data publikacji: 2013-06-06

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Warsztatów psychologicznych", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie "

Załączniki:

  1. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie (plik odt 72KB)

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY

Data publikacji: 2013-04-03

efs-logo

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii w związku z realizacją projektu systemowego pt. Ty też masz szansę współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko w GOPS Ceków-Kolonia.

Czytaj całość publikacji " NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY"