Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Urząd Gminy Ceków-Kolonia

Ceków-Kolonia 51
62-834 Ceków
tel. 62 7631002, faks 62 7631151
e-mail: ug-cekowk@wp.pl

http://www.cekow.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

pl. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
tel. 62 501 42 92, faks: 62 766 45 64
http://www.pcpr.kalisz.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu

ul. Staszica 47a
62-800 Kalisz
tel. 62 768 97 00, 62 766 89 40, faks: 62 768 97 90
e-mail: poka@praca.gov.pl

http://pup.kalisz.pl

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

pl. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
tel. 62 501 42 00, faks: 62 757 26 22
e-mail: powiat@powiat.kalisz.pl

http://www.powiat.kalisz.pl

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu

ul. Wrocławska 12-14
62-800 Kalisz
tel. 62 76 81 700, faks 62 76 81 855
e-mail: us3007@wp.mofnet.gov.pl

http://www.puskalisz.pl

Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu

ul. Targowa 1
62-800 Kalisz
tel. 62 7682900, 7672051, faks 62 7576819
e-mail: us3008@wp.mofnet.gov.pl

http://www.dus.kalisz.pl

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. (61)854-10-71, 61 854 13 00, faks: (61)852-73-27
e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl

http://www.poznan.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel.: (61)626-66-66 faks: (61)626-67-44
e-mail: info@umww.pl

http://www.umww.pl