Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Urząd Gminy Ceków-Kolonia

Ceków-Kolonia 51
62-834 Ceków
tel. 62 7631002, faks 62 7631151
e-mail: ug-cekowk@wp.pl

http://www.cekow.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

pl. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
tel. 62 501 42 92, faks: 62 766 45 64
http://www.pcpr.kalisz.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu

ul. Staszica 47a
62-800 Kalisz
tel. 62 768 97 00, 62 766 89 40, faks: 62 768 97 90
e-mail: poka@praca.gov.pl

http://pup.kalisz.pl

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

pl. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
tel. 62 501 42 00, faks: 62 757 26 22
e-mail: powiat@powiat.kalisz.pl

http://www.powiat.kalisz.pl

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu

ul. Wrocławska 12-14
62-800 Kalisz
tel. 62 76 81 700, faks 62 76 81 855
e-mail: us3007@wp.mofnet.gov.pl

http://www.puskalisz.pl

Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu

ul. Targowa 1
62-800 Kalisz
tel. 62 7682900, 7672051, faks 62 7576819
e-mail: us3008@wp.mofnet.gov.pl

http://www.dus.kalisz.pl

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. (61)854-10-71, 61 854 13 00, faks: (61)852-73-27
e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl

http://www.poznan.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel.: (61)626-66-66 faks: (61)626-67-44
e-mail: info@umww.pl

http://www.umww.pl

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina

ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

https://www.zus.pl

KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

http://www.krus.gov.pl

Teleadresowe bazy danych 128.000 stowarzyszeń i fundacji

https://spis.ngo.pl

Oferty pracy w portalu praca.pl

https://www.praca.pl

Bezpłatna pomoc prawna

http://www.mamprawnika.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

http://niebieskalinia.info

Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy

http://www.niebieskalinia.org

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

http://www.niebieskalinia.pl

Zielona Linia - serwis m.in. dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Oferty pracy, pomoc.

http://zielonalinia.gov.pl

Serwis Urzędów Pracy - m.in. oferty pracy urzędów pracy

http://www.psz.praca.gov.pl

Wyszukiwarka ofert pracy

http://www.careerjet.pl

Strona Sejmowa

http://www.sejm.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych

http://www.uzp.gov.pl

Strona kampanii CIĄŻA BEZ ALKOHOLU

http://www.ciazabezalkoholu.pl

Strona programu DOBRY RODZIC

http://www.dobryrodzic.pl

Strona programu PAJACYK - programu dożywiania dzieci w szkołach, który prowadzi Polska Akcja Humanitarna

http://www.pajacyk.pl

Strona zawierająca informacje dotyczące telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111

http://www.116111.pl

Serwis Komorników - m.in. Adresy, telefony do komorników w Polsce

http://www.komornik.pl

PKT.PL - ogromna baza teleadresowa firm i instytucji w całej Polsce

http://www.pkt.pl

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

http://www.kcik.pl

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

http://www.psychologia.edu.pl

Strona poświęcona problemowi narkomanii

http://www.narkomania.org.pl