Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ceków-Kolonia 51
62-834 Ceków
tel. 62 763-10-80,
faks:62 76 31 151

tel. kom. 692-084-947

Powiat: kaliski
województwo:wielkopolskie
NIP: 968-07-70-226
e-mail: gopscekow@post.pl

godziny pracy: 7.00 - 15.00

Strona internetowa: www.cekow-kolonia.gopsinfo.pl
Biuletyn informacji Publicznej: www.bip-cekow-kolonia.gopsinfo.pl

Kierownik GOPS

Iwona Chowańska

Pracownicy socjalni:

1. Renata Pawlic - Specjalista pracy socjalnej

Rejon:
1. Sołectwo Kamień - obejmujące miejscowość Kamień
2. Sołectwo Kuźnica
3. Sołectwo Nowa Plewnia
4. Sołectwo Podzborów
5. Sołectwo Gostynie - obejmujące miejscowość: Gostynie, Radzany, Szadykierz
6. Sołectwo Przespolew Kościelny - obejmujące miejscowość: Przespolew Kościelny, Huta, Świdle
7. Sołectwo Przespolew Pański - obejmujące miejscowość: Przespolew Pański, Odpadki
8. Sołectwo Ceków-Kolonia
9. Sołectwo Plewnia

2. Agnieszka Mosiniak - Starszy pracownik socjalny

Rejon:
1. Sołectwo Kamień - obejmujące miejscowość: Bystrek, Cierpiatka, Kamień Kolonia, Magdalenów, Orzeł
2. Sołectwo Beznatka - obejmujące miejscowość: Beznatka, Korek
3. Sołectwo Ceków - obejmujące miejscowość: Ceków, Olendry,
4. Sołectwo Kosmów - obejmujące miejscowość: Kosmów, Malcówka
5. Sołectwo Kosmów-Kolonia
6. Sołectwo Morawin
7. Sołectwo Przedzeń
8. Sołectwo Szadek
9. Sołectwo Nowe Prażuchy - obejmujące miejscowość: Nowe Prażuchy, Bielawy, Orli Staw
10. Sołectwo Stare Prażuchy - obejmujące miejscowość: Stare Prażuchy i Jezioro

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Aneta Sobczak - Starszy referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Katarzyna Węckowska - referent ds. świadczeń wychowawczych

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Honorata Michałkiewicz

ASYSTENT RODZINY

Ewelina Bruś-Kurdyk